Asesoramento Nutricional Empresas e Comedores Colectivos :

Somos unha Consultoría Nutricional Galega , cuxa principal función é asesorar e dar apoio técnico en materia de dietética e nutrición  , a :

  • Empresas
  • Acodes individuais
  • e todos aqueles lugares onde existen comedores colectivos

Externalizamos o servizo de dietética e nutrición das empresas  e elaboramos  Menús Validados que cumpren  coa Normativa Legal Vixente , “Lei De Seguridade Alimentaria E Nutrición 17/2011 ” E Con ” A Normativa para Menús de Comedores Escolares E Comedores Colectivos “

 Somos expertos na elaboración , corrección e validación de menús para :

  • Catering e Hostalaría .
  • Colexios , Gardarías , Campamentos .
  • Residencias  Xeriátricas,  Centros de día para maiores , etc
  • Hoteis, Hostais, Balnearios, Casas de Turismo Rural , etc
  • Menús adaptados para todos os  Comedores Colectivos.
  • Empresas e Departamentos de Publicidade e Mercadotecnia : Mercadotecnia Nutricional.

Todos os nosos  menús están realizados en base á normativa legal vixente , cumprindo coa citada “Lei de Seguridade Alimentaria e Nutrición ” e asinados por profesionais competentes para iso.

Ofrecemos un servizo de calidade, innovador , profesional e serio.

Os traballos son personalizados e individuais adaptados ás necesidades de cada cliente.

Coñecemos os requisitos imprescindibles da Restauración Colectiva e respectamos e cumprimos a “Calidade Total ” dos Menús que Conuga elabora .