Conuga é unha Consultoría Nutricional Galega.

Externalizamos o Servizo de Nutrición de Empresas.

Elaboramos, Supervisamos e Validamos Menús e Dietas para:

  • Persoas individuais: Dietas personalizadas.
  • Menús para Comedores colectivos : colexios , gardarías , campamentos, centros terceira idade, centro de día, hostalaría, farmacias , entidades deportivas, etc
  • Tamén realizamos Mercadotecnia Nutricional e Asesoramento Nutricional On-line .

Servizo de Validación e Certificación Dietética de Menús dispoñible para toda Galicia.